U wilt uw huurcontract beëindigen? Houd dan rekening met de opzegtermijn die in uw huurcontract vermeld staat. Uw opzegging dient schriftelijk te gebeuren, hiervoor kunt u het online opzeggingsformulier gebruiken.

Online opzeggingsformulier

Veel gestelde vragen

Ik heb mijn huur schriftelijk opgezegd, hoe nu verder?

Na insturen volgt een bevestigingsbrief. Vervolgens vindt er een voorinspectie plaats waarbij wordt aangegeven wat er nog dient te gebeuren.

Per wanneer?

Basisregel is dat u een maand opzegtermijn heeft en de woning voor de eerste dag van de maand hebt verlaten tenzij het huurcontract anders vermeldt.

Wanneer krijg ik de borg terug?

U ontvangt de waarborgsom binnen veertien dagen na beëindiging van de huurovereenkomst, tenzij er sprake is van schade of een betalingsachterstand. In dat geval ontvangt u de waarborgsom (na verrekening van deze kosten) binnen 30 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst.

De huurder is overleden

Overlijdt de huurder en blijft er niemand in de woning wonen? Dan kunt u als nabestaande het huurcontract opzeggen. We hebben daarbij een kopie van de overlijdensakte nodig.

Kunnen we iets voor u betekenen?

+31 (0)43 325 45 65 Mail ons

© Grouwels – Privacy statement