Calamiteiten

Veel gestelde vragen inzake calamiteiten en spoedeisende klachten buiten kantooruren

Waar kan ik mijn spoedeisende klacht melden buiten kantooruren?

  • Indien het technisch beheer door een externe beheerder geschiedt bij deze externe beheerder
  • Indien het een klacht aan de gezamenlijke voorzieningen van een appartementencomplex betreft dan bij de gebouwbeheerder
  • Klachten aan een individuele verwarming kunnen worden gemeld bij de betreffende installateur. Klik hier voor de lijst met installateurs
  • Indien er sprake is van een dringende lekkage kunt u dit melden bij een van onze partner-installateurs. Klik hier voor de lijst met installateurs

Kan ik Grouwels Vastgoed B.V. telefonisch bereiken buiten kantooruren?

Wij zijn niet langer telefonisch buiten kantooruren bereikbaar. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de installateur als Grouwels Vastgoed zelf uw woning beheert. Doordat u rechtsreeks contact heeft met de installateur kan er flexibeler gereageerd worden.

Kan ik zelf een firma inschakelen bij calamiteiten?

U dient contact op te nemen met uw beheerder of, indien Grouwels Vastgoed uw woning rechtsreeks beheert, met de installateur die voor uw object van toepassing is.

In het uitzonderlijke geval dat een van onze installateurs u niet kan helpen kunt u zelf een firma inschakelen. Dit gebeurt dan wel op basis van ongelijk, hetgeen betekent dat wij ons het recht voorbehouden de kosten niet te vergoeden als blijkt dat de kosten duidelijk hoger zijn dan een van onze partnerfirma’s zou hebben gehanteerd of als er geen sprake was van een spoedeisende reparatie.

Voor wie zijn de kosten bij een calamiteit?

Hier blijven dezelfde voorwaarden van toepassing als bij geen spoedeisende klachten. Zie hiervoor de onderhoudsbrochure (pdf).

Hoe weet ik of ik een individuele verwarming heb of ben aangesloten op een collectieve verwarming?

Bij een individuele verwarming betaalt u rechtsreeks aan de energie leverancier (bijvoorbeeld Essent, Greenchoiche, Nuon, etc.). Bij een collectieve verwarming betaalt u aan Grouwels Vastgoed een voorschot via de stookkosten.

Dien ik elke calamiteit te melden bij Grouwels Vastgoed?

Wij verzoeken u ernstige calamiteiten zo spoedig mogelijk te melden binnen kantooruren telefonisch (043-3254565) of per email td@grouwels.nl Indien u door een van onze partnerfirma’s wordt geholpen is een separate melding niet nodig.

__________________________________________________________________________
In het geval van een ernstige calamiteit waardoor uw woning onbewoonbaar is geworden zullen de hulpdiensten een salvage dienst inschakelen.

Wij realiseren ons dat een calamiteit per definitie voor overlast zorgt los van de omvang van deze calamiteit. Met name als deze calamiteit plaatsvindt buiten kantooruren en wij niet onze volledige service kunnen aanbieden. Wij vragen dan ook om uw geduld en begrip indien zich er een calamiteit voordoet.

Tevens verzoeken wij u vriendelijk om na te gaan hoe spoedeisend uw klacht is, omdat buiten normale werktijden aannemers en installateurs meestal ook alleen een noodoplossing kunnen bieden.

Veel van onze woningen worden beheerd door een regionale beheerder die ook in geval van een calamiteit uw aanspreekpartner is. Indien dit ook voor u van toepassing is zijn de gegevens van deze beheerder aan u kenbaar gemaakt en kunt u deze gegevens onder andere vinden op de achterzijde van onze onderhoudsbrochure.

De bepalingen in deze onderhoudsbrochure over welke kosten voor rekening van verhuurder komen en welke kosten voor uw rekening komen blijven ook in het geval van een calamiteit van kracht.

Indien u in een appartementencomplex woont en er dringende schades aan de algemene ruimten en voorzieningen zijn, verzoeken wij u deze te melden aan de gebouwbeheerder. In het geval dat het beheer bij een externe beheerder is ondergebracht is dit in de basis ook de beheerder van het gebouw. De gegevens van de gebouwbeheerder kunt u meestal ook vinden in de entreehal.

In het geval van een storing aan de verwarming kunt u zich wenden tot de installateur die verantwoordelijk is voor het onderhoud en de storing aan uw individuele verwarming(sketel). Dit is ook aan u kenbaar gemaakt, maar deze gegevens kunt u onder andere meestal vinden middels een sticker op de ketel.

Indien de warmwatervoorziening onderdeel uitmaakt van het huurcontract, dit is niet automatisch zo, kunt u eveneens rechtstreeks contact opnemen met de betreffende installateur.

Hier kunt u een lijst vinden waar u op basis van de postcode de onderhoudsfirma kunt vinden voor uw individuele C.V. ketel. Indien u bent aangesloten op een collectieve verwarming (dit is het geval als de stookkosten via Grouwels Vastgoed worden afgerekend) kunt u contact opnemen met de gebouwenbeheerder. In het geval van stadsverwarming dient u zich te wenden tot uw leverancier.

Ook in het geval van een dringende lekkage kunt u zich wenden tot een installateur. Klik hier voor de lijst met installateurs.