Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met uw beheerder.

In het geval van een ernstige calamiteit waardoor uw woning onbewoonbaar is geworden, zullen de hulpdiensten een salvage dienst inschakelen.

Wij verzoeken u vriendelijk om na te gaan hoe spoedeisend uw situatie is, omdat aannemers en installateurs buiten normale werktijden meestal ook alleen een noodoplossing kunnen bieden.

Veel gestelde vragen

Waar kan ik een calamiteit melden buiten kantooruren?

  • Wanneer het technisch beheer bij een extern beheerder ligt, kunt u hier uw probleem melden.
  • Een calamiteit met de gezamenlijke voorzieningen van een appartementencomplex kunt u melden bij de gebouwbeheerder.
  • Heeft u problemen met uw individuele verwarming? U kunt zien of u een individuele verwarming hebt of bent aangesloten op een collectieve verwarming. Bij een individuele verwarming betaalt u rechtsreeks aan de energieleverancier, bijvoorbeeld Essent, Greenchoice, Nuon, enzovoort. Bij een collectieve verwarming betaalt u aan Grouwels Vastgoed een voorschot via de stookkosten.
  • Een dringende lekkage graag melden bij deze installateur.

Kan ik Grouwels Vastgoed telefonisch bereiken buiten kantooruren?

Grouwels Vastgoed is buiten kantooruren niet telefonisch bereikbaar. U kunt rechtstreeks contact opnemen met deze installateur als Grouwels Vastgoed uw woning beheert. Hierdoor bent u sneller geholpen in geval van calamiteiten.

Kan ik zelf een firma inschakelen bij calamiteiten?

U dient contact op te nemen met uw beheerder of, indien Grouwels Vastgoed uw woning beheert, met deze installateur.

In het uitzonderlijke geval dat een van onze installateurs u niet kan helpen, kunt u zelf een firma inschakelen. Wij hanteren hierbij het principe van ongelijk. Dat betekent dat wij ons het recht voorbehouden de kosten niet te vergoeden als blijkt dat de kosten duidelijk hoger zijn dan die van onze partner-installateurs of als er geen sprake was van een spoedeisende reparatie.

Dien ik elke calamiteit te melden bij Grouwels Vastgoed?

Wij verzoeken u calamiteiten zo spoedig mogelijk te melden. Dit kan per telefoon via 043 325 45 65 (tijdens kantooruren) of per e-mail via td@grouwels.nl.

Bent u door een van onze partner-installateurs geholpen? Dan is een aparte melding aan Grouwels Vastgoed niet meer nodig.

Voor wie zijn de kosten bij een calamiteit?

Hiervoor geldt hetzelfde als bij situaties waar geen sprake is van een calamiteit. Zie hiervoor onze Onderhoudsbrochure.

Wat moet ik doen bij dringende schade aan algemene ruimten?

Indien u in een appartementencomplex woont en er dringende schades aan de algemene ruimten en voorzieningen zijn, verzoeken wij u deze te melden aan de gebouwbeheerder.

Wanneer het beheer bij een extern beheerder ligt, kunt u hier uw probleem melden. De gegevens van de gebouwbeheerder kunt u meestal ook vinden in de entreehal.

Bij wie moet ik me melden in geval van een calamiteit of spoedeisende klacht?

optie 1) Het beheer van uw complex ligt bij Grouwels Vastgoed. U kunt dan tijdens kantooruren contact met ons opnemen. Grouwels Vastgoed is buiten kantooruren niet telefonisch bereikbaar. U kunt in dat geval rechtstreeks contact opnemen met deze installateur. Hierdoor bent u sneller geholpen in geval van calamiteiten.

optie 2) Uw woning wordt beheerd door een regionale beheerder. Deze beheerder is ook in geval van een calamiteit uw aanspreekpartner. De gegevens van deze beheerder zijn aan u kenbaar gemaakt en u kunt deze gegevens onder andere vinden op de achterzijde van onze onderhoudsbrochure.

Kunnen we iets voor u betekenen?

+31 (0)43 325 45 65 Mail ons

© Grouwels – Privacy statement