Cookie- en privacybeleid

Cookiebeleid

Grouwels Vastgoed B.V., waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te NL-6211 JW Maastricht, Maasboulevard 5, geregistreerd bij de kamer van koophandel, onder het kvk nummer 14072132 en met BTW nummer NL810512191B01 (hierna “de website-eigenaar”) maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring (bijvoorbeeld het onthouden van een taalkeuze, etc.) en voor de verzameling van webstatistieken over de bezoekers aan de website www.grouwelsvastgoed.nl (hierna de “Website”).

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en deze aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Gebruik van cookies op de Website van de website-eigenaar

 1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de Website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de Website niet of niet optimaal werken.

 1. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze Website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden, evenals de cookies die bijvoorbeeld bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

 1. Performantie-cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze Website met de bedoeling de inhoud van onze Website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze Website te vergroten.

 1. Third party cookies

Onze Website kan ook elementen van andere, derde partijen, nu of in de toekomst, bevatten, zoals videodiensten, social-mediaknoppen en/of advertenties.

Beheer van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of het verzamelen van cookies niet mogelijk is.

Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies van de Website niet werken of dat u van bepaalde diensten van de website-eigenaar geen gebruik kan maken.

Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te identificeren of persoonlijke gegevens van u op te slaan zonder uw medeweten. Echter, als u de installatie van cookies op uw computer of mobiel eindapparaat wenst te beperken, te blokkeren of verwijderen, dan kan u dit doen via uw browser instellingen. Ga naar de HELP functie van uw browser. Daar kan u lezen hoe u dit moet doen.

Websitebeleid

Deze versie is geldig vanaf 1 januari 2015

 1. Websiteprocedures

Dit privacybeleid beschrijft de wijze waarop de website-eigenaar de gegevens die de gebruiker van deze website aan de website-eigenaar overmaakt wanneer hij deze Website bezoekt, gebruikt en beveiligt.

De gebruiker moet geen persoonlijke informatie opgeven om gebruik te kunnen maken van de website www.grouwelsvastgoed.nl (hierna de “Website”).

In principe verzamelt de Website geen persoonlijke gegevens. Als de Website toch persoonlijke gegevens zou verzamelen, nu of in de toekomst, dan zal zij enkel persoonlijke gegevens verzamelen die uitdrukkelijk en vrijwillig door gebruikers worden doorgegeven. Die informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, de naam en voornaam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het land en het profiel van gebruikers. In principe vraagt de website-eigenaar aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid). Indien nodig, zal de website-eigenaar de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers vragen om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.

 1. Automatisch ingezamelde informatie

2.1 Technische informatie

Zoals vele andere websites verzamelt de Website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de Website, zoals het internetprotocol – (IP-) adres van uw computer, het IP-adres van uw internet service provider, de datum en het uur van uw toegang tot de Website, het internetadres van de website van waaruit u een directe link naar deze Website heeft gemaakt, het besturingssysteem dat u gebruikt, de delen van de Website die u bezoekt, de Website-pagina’s en de informatie die u hebt ingekeken en de materialen die u hebt verzonden naar of hebt gedownload vanuit de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor website- en systeembeheerdoeleinden alsook om de Website te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en permanent worden bewaard met het oog op toekomstig gebruik.

2.2 Cookies en web beacons

Om te garanderen dat de Website goed wordt beheerd en om de navigatie binnen de Website te vergemakkelijken, maakt de website-eigenaar mogelijk gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen) of web beacons (elektronische afbeeldingen waarmee men het aantal gebruikers kan tellen die een bepaalde pagina bezochten en waarmee men toegang krijgt tot bepaalde cookies) om globale gegevens te verzamelen. De website-eigenaar kan deze instrumenten gebruiken om diverse gegevens in haar systemen op te sporen en om gebruikers in categorieën te verdelen aan de hand van diverse criteria zoals IP-adres, domein, browsertype en bezochte pagina’s. Deze informatie kan worden gebruikt om het aantal gebruikers te analyseren in de verschillende secties van de Website en om ervoor te zorgen dat de Website fungeert als een bron van informatie die nuttig en doeltreffend is.

Noch de cookies, noch de web beacons van de website-eigenaar verzamelen persoonlijke gegevens, zoals de naam of het e-mailadres van gebruikers. Bovendien bieden de meeste browsers aan de individuele gebruikers de mogelijkheid om cookies uit te schakelen. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat gebruikers de toegang tot bepaalde onderdelen van de Website wordt geweigerd indien hun browser is ingesteld om cookies uit te schakelen.

Voor meer informatie kan u ons cookiebeleid, zoals gepubliceerd op de Website, raadplegen.

 1. Gebruikte informatie

De website-eigenaar kan niet-persoonsgebonden informatie gebruiken om globale traceringsinformatieverslagen over demografische gegevens van de Website-gebruikers en het gebruik van de Website te genereren en kan deze verslagen aan derden bezorgen. De traceringsinformatie in deze verslagen is niet gekoppeld aan de identiteitsgegevens van of andere persoonsgegevens over de individuele gebruikers.

 1. Andere aangelegenheden

4.1 Veiligheid

De website-eigenaar doet er alles aan om haar servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. De website-eigenaar doet hiervoor beroep op fysieke, administratieve en technologische middelen zodat de informatie die de website-eigenaar onder zich heeft wordt beveiligd.

Helaas kan de website-eigenaar geen 100% veiligheid garanderen. Als u specifieke veiligheidsbekommernissen mocht hebben over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kan u deze informatie best niet via het internet doorsturen.

4.2 Andere websites

De Website kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten. Wanneer u een van deze links aanklikt, gaat u naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. De website-eigenaar is geenszins verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor, en heeft geen enkele controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

4.3 Wijzigingen aan het privacybeleid

De website-eigenaar kan haar privacybeleid te allen tijde wijzigen, aanvullen of amenderen, om welke reden dan ook, door op een goed zichtbare wijze het herziene privacybeleid op de Website te plaatsen.

 1. Kennisgeving

De website-eigenaar is bekommerd om uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, haar ‘algemeen beleid inzake gegevensbescherming’ en overeenkomstig de strengste normen op het vlak van eerlijke informatie.

 1. Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

6.1. Algemene doeleinden

Waar nodig verwerkt de website-eigenaar uw persoonsgegevens uitsluitend met het oog op (i) een eventuele sollicitatie, (ii) de uitvoering en uitbouw van haar opdrachten; (iii) om u te informeren over haar andere goederen en/of diensten.

Met het oog op de hiervoor vermelde doeleinden, kan de website-eigenaar ertoe gebracht worden persoonlijke informatie te verwerven met betrekking tot de identiteit van de gebruiker (naam, voornaam en adres), zijn loopbaan, ervaring, motivatie en alle informatie die gewoonlijk in een curriculum vitae staat.

6.2. Directe marketing en communicatie met derden

De website-eigenaar beschouwt uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die ze nooit aan derden zal meedelen en die niet gebruikt zal worden voor directe marketing, behalve als u de website-eigenaar hiertoe voorafgaand uw toestemming heeft gegeven.

Als u de website-eigenaar uw toestemming heeft gegeven, kunt u zich uiteraard steeds uitschrijven van bepaalde diensten. Volgens de wet heeft u het recht om u, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens met het oog op directe marketing. Het volstaat uw vraag te richten aan onze klantendienst via e-mail (info@grouwels.nl) of ons telefonisch te contacteren op +31 (0)43 325 45 65.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via de Website worden verzameld is de website-eigenaar.

 1. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

U kunt de website-eigenaar kosteloos verzoeken om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens of deze aan te passen of te verwijderen door de website-eigenaar een brief of e-mail, inclusief een kopie van uw identiteitskaart te versturen.

De website-eigenaar zal daarna zo snel mogelijk alles in het werk stellen om uw verzoek in te willigen.

 1. Algemene informatie

Het beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in conformiteit met alle wetsbepalingen in  de Europese Unie:

 • De Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf de Website.

Onderhavig privacybeleid wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Nederlandse recht. In geval van geschil zullen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de website-eigenaar bevoegd zijn.

Privacystatement Grouwels Vastgoed BVc.s.

Grouwels Vastgoed B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen (Grouwels Vastgoed of Grouwels) verwerken dagelijks persoonsgegevens. Grouwels Vastgoed houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. Grouwels Vastgoed respecteert de privacy van de betrokkenen en bij de verwerking van persoonsgegevens staat zorgvuldigheid hoog in het vaandel.

Grouwels Vastgoed is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Grouwels Vastgoed is gevestigd aan de Maasboulevard 5, te (6211 JW) Maastricht. Het KvK-nummer is 14632630. U kunt ons bereiken onder het telefoonnummer 0031 43 3254565 of per e-mail via info@grouwels.nl.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individu, terwijl die gegevens kunnen worden herleid naar een individu. Dit kunnen gegevens zijn die u zelf aan Grouwels heeft verstrekt, of gegevens die Grouwels Vastgoed langs andere weg heeft verkregen. Grouwels verwerkt verschillende soorten Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

Dienstverlening

Om aan u onze diensten te kunnen verlenen, zoals onder andere het verhuren van uw woning, hebben wij zaken als uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Daarnaast hebben wij u bij het eerste contact, of bijvoorbeeld het aangaan van een huurovereenkomst, geïdentificeerd met behulp van een geldig legitimatiebewijs. Afhankelijk van de aard van de relatie die u met Grouwels Vastgoed heeft, kan het zijn dat Grouwels ook andere persoonsgegevens verwerkt, zoals onder andere salarisgegevens of uw gezinssamenstelling. Wanneer dit in het kader van de dienstverlening of in verband met de gesloten overeenkomst nodig is, zal Grouwels Vastgoed uw gegevens aan derden verstrekken. Deze derden zijn bijvoorbeeld installatiebedrijven, loodgieters of aannemers, maar ook bijvoorbeeld advocaten.

Social Media

Grouwels Vastgoed maakt (nog) geen gebruik van verschillende social media, zoals LinkedIn, Facebook en/of Twitter. Mocht Grouwels Vastgoed in de toekomst gebruik gaan maken van social media en u functies op onze pagina binnen deze social media gaat gebruiken, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van u verwerken.

Verwerkers en ontvangers

In beginsel deelt Grouwels Vastgoed uw persoonsgegevens niet met derden. In een aantal situaties delen wij uw persoonsgegevens echter wel met derden.

Wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met Grouwels heeft gesloten, deelt Grouwels Vastgoed uw persoonsgegevens met derden. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer wij een reparatieverzoek van u ontvangen. Wanneer wij hiertoe uw toestemming hebben gekregen, deelt Grouwels Vastgoed uw persoonsgegevens met derden. Uw toestemming geldt alleen als daar duidelijk uit blijkt waarvoor de toestemming is gegeven. U kunt de toestemming op ieder gewenst moment intrekken.

Wanneer wij onze externe partners vragen om persoonsgegevens te verwerken, deelt Grouwels Vastgoed uw persoonsgegevens met derden. In een aantal gevallen verwerken externe verwerkers, op grond van instructies van Grouwels en in overeenstemming met het privacybeleid en de privacyverklaring van Grouwels Vastgoed, persoonsgegevens voor Grouwels. Hierbij worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om vertrouwelijkheid en beveiliging te waarborgen. Deze verwerking zal onder andere geschieden door onze IT-leverancier, onze websitebeheerder, de salarisadministratie, vastgoedbeheerders, makelaars en notarissen.

Wanneer een wettelijke bepaling geldt die leidt tot een verplichting de persoonsgegevens te verstrekken of wanneer verstrekking van de persoonsgegevens noodzakelijk is om aan wet- en regelgeving te voldoen, zal Grouwels Vastgoed uw persoonsgegevens met derden delen.

Grouwels Vastgoed maakt met haar verwerkers afspraken over het hoe en waarom van de verwerking.

Werknemers

Grouwels Vastgoed verwerkt zowel algemene als bijzondere persoonsgegevens van werknemers. Dit geschiedt in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, op wettelijke grondslagen en, in voorkomend geval, op grond van uitdrukkelijke toestemming, gegeven door de werknemer.

Sollicitanten

Grouwels Vastgoed verwerkt algemene persoonsgegevens van sollicitanten, zoals naam, adres en e-mailadres, telefoonnummer, etc. via e-mail, per post of telefonisch. Daarnaast verwerkt Grouwels Vastgoed zaken als opleiding en opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis. Het betreft enkel gegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure relevant zijn. Uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Wil Grouwels Vastgoed de persoonsgegevens langer verwerken, dan zal om uw toestemming worden gevraagd.

Bewaartermijn

Grouwels Vastgoed bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer een wettelijke bewaartermijn geldt, zal Grouwels uw persoonsgegevens ten minste gedurende die periode bewaren. Wij bewaren tot maximaal 20 jaar na het einde van de (huur)overeenkomst uw persoonsgegevens.

Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland

Grouwels Vastgoed kan in voorkomende gevallen uw gegevens vanuit Nederland naar het buitenland doorgeven. Is het land waaraan wordt doorgegeven in de Europese Economische Ruimte gelegen, dan geldt daar eenzelfde beschermingsniveau als in Nederland. Grouwels geeft alleen gegevens door naar het buitenland als dat voor de dienstverlening nodig is. Geeft Grouwels Vastgoed gegevens door naar een niet in de Europese Economische Ruimte gelegen buitenland, waar geen beschermingsniveau is dat gelijk is aan het in Nederland geldende beschermingsniveau, dan neemt Grouwels Vastgoed hierbij de regels daaromtrent in de relevante wet- en regelgeving in acht.

Rechten van de betrokkene

U heeft, als betrokkene, een aantal rechten tegenover Grouwels Vastgoed. Deze rechten zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgesomd. Al deze rechten kunt u jegens Grouwels uitoefenen, door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Wij zullen dan een afspraak met u plannen. Bij deze afspraak geldt dat u een geldig identiteitsdocument moet meenemen.

 1. Recht op transparante informatie, communicatie en andere regels voor de uitoefening van uw rechten.
 2. Recht van inzage. U heeft het recht om te informeren of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Worden uw persoonsgegevens verwerkt, dan heeft u er recht op te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dit gebeurt. Daarnaast heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens en op een kopie daarvan. Dit recht is een soort hulprecht, om de uitoefening van de hierna te bespreken rechten mogelijk te maken.
 3. Recht van rectificatie. Dit is uw recht op verbetering of aanvulling van uw persoonsgegevens. Zijn verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig, dan heeft u het recht deze te laten corrigeren en/of aanvullen. Leidt dit ertoe dat wij overgaan tot verbetering of aanvulling, dan zullen wij deze wijzigingen doorgeven aan onze externe partners indien dit voor de verwerking noodzakelijk is.
 4. Recht op vergetelheid. Dit is het recht op gegevenswissing. Hiermee krijgt u het recht om overtollige persoonsgegevens te laten wissen. Dit recht geldt ook in openbare archieven en in internet-zoekresultaten. Maakt u hier gebruik van, dan moeten de persoonsgegevens gewist worden: zij worden zonder onredelijke vertraging helemaal verwijderd. Grouwels Vastgoed zal enkel overgaan tot gegevenswissing indien
  • de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Grouwels Vastgoed deze heeft verwerkt;
  • u uw toestemming voor (verdere) verwerking intrekt en er geen andere grondslag voor verwerking meer is;
  • u gemotiveerd bezwaar maakt en er geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet te honoreren;
  • de persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
  • wij uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten wissen. In een aantal situaties kan geen gebruik worden gemaakt van uw recht op  gegevenswissing. Wanneer dit aan de orde is, informeert Grouwels Vastgoed u hier schriftelijk en gemotiveerd over.
 5. Recht op beperking van de verwerking. Dit houdt in dat de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens voor een bepaalde tijd stop wordt gezet, zodat een probleem kan worden opgelost. Bent u er bijvoorbeeld achter gekomen dat sommige persoonsgegevens niet correct zijn, en heeft u gebruik gemaakt van uw recht van rectificatie en heeft Grouwels Vastgoed dit nog in behandeling, dan kunt u gebruik maken van uw recht op beperking van de verwerking.
 6. U heeft er recht op dat Grouwels in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens op de hoogte te brengt van de rectificatie, de wissing of de beperking van de verwerking. Verzoekt u hierom, dan moet Grouwels u informatie verschaffen over de ontvangers.
 7. Recht van dataportabiliteit. Dit is het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens eisen, in een leesbare en bruikbare vorm voor uzelf of voor een andere dienstverlener.
 8. Recht van bezwaar. U mag tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Grouwels Vastgoed te allen tijde bezwaar maken. Terwijl wij uw bezwaar in behandeling nemen, zullen wij de verwerking beperken (zie het onder e. opgenomen recht), tenzij Grouwels Vastgoed dwingende redenen heeft die voortzetting van de verwerking rechtvaardigen.

Klachten

Heeft u een klacht over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan staat de mogelijkheid open een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw klacht dan in behandeling nemen.

Dit privacystatement is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. Grouwels Vastgoed behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.

 

Mei 2018