Home

Grouwels Vastgoed is een vastgoedbelegger wiens wortels
terugreiken tot de jaren 60 van de vorige eeuw.

Wij acquireren, beheren, verhuren en verkopen woningen – hoofdzakelijk in Nederland, maar steeds vaker ook in Duitsland en België. We concentreren ons daarbij op woningen gelegen op goede locaties en nabij stadscentra.

Het grootste deel van ons portfolio wordt gevuld door vastgoed in Nederland, maar inmiddels bestaat het ook voor ruim een vijfde deel uit Duits onroerend goed. Het restant wordt opgevuld door enkele Belgische projecten.