Monumenten

Grouwels Vastgoed beheert enkele rijksmonumenten in Zuid-Limburg.

Huize Vliek

Huize Vliek ligt in het gelijknamige buurtschap bij Ulestraten (gem. Meerssen). De historie van Huize Vliek gaat terug tot 1374, destijds nog Huize de Dael geheten. Het kasteel werd toentertijd bewoond door het ridderlijk geslacht Van Vlieck.

In de 17de eeuw werden de restanten van de tot ruïne verworden burcht gesloopt en bouwde men een herenhuis op de locatie. Omstreeks 1800 nam het kasteel zijn huidige contouren aan en begin 20ste eeuw werden nog twee zijvleugels toegevoegd.

Momenteel worden hoofdhuis en bijgebouwen volledig gerestaureerd en zijn bestemd als woonhuis en kantoren.

Kapel Huize Overbunde

Huize Overbunde (Bunde, gem. Meerssen) is een kloostercomplex dat dateert van 1876. Oorspronkelijk was het gebouw een meisjespensionaat en –school.

In 1932 startten de zusters een herstel- en ontspanningsoord voor zwakke kinderen van met name mijnwerkersgezinnen. In de jaren zestig werd het een opvangtehuis voor moeilijk opvoedbare kinderen. In 1977 verlieten de laatste zusters Huize Overbunde.

In 1997, na een leegstand van ruim 10 jaar, ging de neogotische kapel met haar markante torentje geheel verloren bij een brand. In 2005 is een replica geplaatst van het torentje. De kapel is inmiddels gerestaureerd en ook het omringende kloosterpak is gerevitaliseerd.